Bảng dịch vụ cập nhật Thuế suất VAT 8% năm 2024

Bảng dịch vụ cập nhật Thuế suất VAT 8% năm 2024 | Grab VN. Quý Đối tác thân mến, Thực hiện theo khoản 10 Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội ban hành ngày …

Không phải lập hóa đơn riêng cho dịch vụ, hàng hóa được giảm thuế

2. Mức giảm thuế GTGT. a) Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khẩu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 9% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này. …. 4. Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế ...

Cách tính thuế suất thuế gtgt vận chuyển hàng hóa nhanh

b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau: – Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%; – Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%; – Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật ...

Phân bón có thể chịu thuế VAT 5%

Bộ phân tích, hàng hóa, dịch vụ mua vào không chịu thuế hoặc thuế suất 5-10%, nếu tính VAT đầu ra là 5% thì doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước không …

Áp thuế 7% dịch vụ cắt tóc, gội đầu là chưa phù hợp

Cá nhân này nộp thuế 23,4 tỷ đồng, tương thuế suất 7%, là mức thuế suất áp dụng với hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề dịch vụ. Như vậy, mức thuế của những người làm may đo, cắt tóc, gội đầu... sẽ chịu mức thuế ngang với người viết phần mềm doanh thu hàng ...

Thuế suất GTGT 0% được áp dụng đối với dịch vụ nào?

Thuế suất GTGT 0% được áp dụng đối với dịch vụ nào? Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013; được sửa đổi khoản 2 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ...

Áp dụng thuế suất 0% khi xuất khẩu dịch vụ Thuế suất thuế …

Thuế suất 0%: Áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu. Hàng hóa, dịch vụ …

Mức thuế áp dụng đối với dịch vụ thiết kế website …

- Hoạt động thiết kế website là dịch vụ phần mềm nên không chịu thuế giá trị gia tăng; - Dịch vụ cho thuê máy chủ (nói chung) để hoạt động website thì áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng là : 10 %. Như …

Thuế giá trị gia tăng – Wikipedia tiếng Việt

s. Thuế giá trị gia tăng ( VAT — V alue- A dded T ax), trước đây còn gọi là Thuế trị giá gia tăng là một dạng của thuế thương vụ và là một loại thuế gián thu được đánh vào người tiêu dùng cuối cùng, mặc dù chủ thể đem nộp nó …

Grab 2 bánh | Thay đổi thuế suất thuế Giá trị gia tăng theo …

Dịch vụ áp dụng: Các dịch vụ vận chuyển hành khách 2 bánh đang hoạt động. Việc điều chỉnh về mặt quy trình và kỹ thuật liên quan đến mức thuế suất mới trên hệ thống có độ trễ nhất định, nên Grab sẽ bắt đầu cập nhật thay đổi …

4 điểm cần chú ý tại Nghị định 44/2023 giảm thuế GTGT 2%

1. Các mặt hàng được giảm thuế GTGT năm 2023. Theo đó, Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% xuống còn 8%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: - Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản ...

Danh mục hàng hóa thuế suất thuế GTGT 0%, 5%, 10% và 8

Luật thuế GTGT quy định 3 mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đang được áp dụng hiện nay là: 0%, 5% và 10%. Lưu ý: Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng xuống còn 8%trong năm 2023 từ 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023

Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT của hoạt động biểu diễn …

Tại khoản 2.13 điểm 2 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau: "2.13. Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể …

Chính thức giảm 2% thuế suất thuế GTGT từ 01/02/2022

Giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022, cụ thể: – Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khẩu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. – Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính ...

Hỏi đáp CSTC

Căn cứ theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ thì áp dụng giảm thuế suất 8% bắt đầu từ 01.02.2022。Hỏi đối với những nghiệp vụ phát sinh trước thời điểm 01.02.2022 nhưng qua T02.2022 mới mở hóa đơn thì …

Thuế nhà thầu nước ngoài

Dịch vụ của chúng tôi. Hỗ trợ kê khai thuế nhà thầu nước ngoài và tư vấn về nghĩa vụ tuân thủ quy định về thuế nhà thầu của khách hàng; Đánh giá các yêu cầu về thuế nhà thầu …

Hỏi đáp CSTC

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải …

Phí lưu kho, lưu bãi hàng hóa của khu chế xuất chịu thuế suất …

Điều kiện áp dụng thuế suất. Như vậy, nếu kho mà công ty chị gửi hàng là một kho của doanh nghiệp nội địa thì khi xuất hóa đơn phí dịch vụ lưu kho bãi cho công ty chị thì thuế suất sẽ là 0% nếu đảm bảo được các điều kiện tại …

Sổ tay Thuế Việt Nam 2022

Đối tượng không chịu thuế GTGT Thuế suất Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu Phương pháp tính, kê khai và nộp thuế GTGT Chiết khấu và khuyến mãi Hàng hóa và dịch vụ tiêu …

Thuế nhà thầu khi mua bản quyền âm nhạc, phim, phần mềm

+ Thuế TNDN đối với dịch vụ bảo trì phần mềm là 5%, + Tỷ lệ (%) thuế TNDN đối với bản quyền phần mềm là 10%. Trên đây là Thuế nhà thầu khi mua bản quyền âm nhạc, phim, phần mềm mà Ketoanhn tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Dịch vụ vận chuyển có được giảm thuế gtgt không?

Thuế suất dịch vụ vận chuyển. Dưới đây, kế toán Thái Phong sẽ chia sẻ cụ thể mức thuế suất GTGT và điều kiện áp dụng thuế suất vận tải hàng hóa Quốc tế để quý khách hàng được nắm rõ: Đối với mức thuế suất …

(Web) Khai báo danh mục hàng hóa, dịch vụ

Để khai báo thông tin hàng hóa, dịch vụ theo nhóm cần thiết lập danh mục Nhóm hàng hóa, dịch vụ. Xem hướng dẫn tại đây. Thuế GTGT (%): Nhập mức thuế suất tương ứng của hàng hóa, dịch vụ trong đó: Mức KCT: dành cho hàng hóa, dịch vụ …

Xác định mặt hàng thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia …

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện. 1. …

Bảng dịch vụ cập nhật Thuế suất VAT 2023 | Grab VN

Bảng dịch vụ cập nhật Thuế suất VAT 2023. Ngày 30 tháng 06 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP (Nghị định 44) quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội. Theo đó, thuế ...

Các mặt hàng chịu thuế suất 5% mới nhất theo quy định

Các mặt hàng chịu thuế suất 5%: Đối tượng, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% mới nhất; Điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định mới nhất. Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo Điều 1 ...

Thuế nhà thầu nước ngoài

Dịch vụ của chúng tôi. Hỗ trợ kê khai thuế nhà thầu nước ngoài và tư vấn về nghĩa vụ tuân thủ quy định về thuế nhà thầu của khách hàng; Đánh giá các yêu cầu về thuế nhà thầu và thuế suất thuế nhà thầu liên quan; Soát …

Hỏi về mức thuế phải đóng đối với dịch vụ cầm đồ là các loại thuế …

Theo dõi Luật Minh Khuê trên. Hỏi về mức thuế phải đóng đối với dịch vụ cầm đồ là các loại thuế nào ? Bao nhiêu tiền một tháng ? Tác giả: Luật sư Tô Thị Phương Dung. Thưa luật sư, Em có mở dịch vụ cầm đồ nhỏ- hình thức hộ kinh doanh cá thể, thu nhập dao động ...

Sổ tay Thuế Việt Nam 2021

Thuế suất Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu Phương pháp tính, kê khai và nộp thuế GTGT Chiết khấu và khuyến mãi Hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng nội bộ Kê khai, nộp thuế …

Dịch vụ đào tạo phần mềm chịu thuế GTGT?

Vậy dịch vụ đào tạo phần mềm được xác định thuế suất như thế nào? (+84) 888 942 040 / (+84) 888 942 041; hotro@gonnapass; Kích hoạt . Đăng ký ; Đăng nhập ; Trang chủ; Về chúng tôi; Tính năng ...

Công văn 9580/CTHN-TTHT 2021 thuế giá trị gia tăng với dịch vụ …

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ---------------. Số: 9580/CTHN-TTHT. V/v hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài. Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021. Kính gửi: Công ty TNHH Hyupsung Vina. (Địa chỉ: Tầng 2, Nhà số 68, Ngõ 116, phố Nhân Hòa ...

Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% thuế GTGT

Các hàng hóa, dịch vụ khác chịu thuế suất 0% thuế GTGT. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% thuế GTGT. Căn cứ Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC và Khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC thì thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động ...

Thuế giá trị gia tăng | Crowe Vietnam

Thuế suất 8%: Giảm thuế giá trị gia tăng về 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1, Điều 1, …

Chi tiết tin

Ngay sau khi nhận được Công văn số 30-15/CV-CODARVN-2015 của Công ty TNHH Codar Việt Nam hỏi về việc thực hiện xuất hóa đơn GTGT và kê khai sai mức thuế suất đối với dịch vụ cung cấp vận tải quốc tế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có Công văn số 51582/CT-TTHT hướng dẫn cụ ...