Các chứng từ thu, nộp tiền phạt và tiền chậm nộp phạt vi …

1. Các chứng từ thu, nộp tiền phạt và tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính. Theo khoản 1 Điều 21 Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chứng từ thu, nộp …

Bị giữ bằng nhưng vẫn lái xe sẽ bị phạt bao nhiêu?

Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, cá nhân, tổ chức không được lái xe. ... - Thời hạn tạm giữ bằng lái xe được tính từ thời điểm bằng lái xe bị tạm giữ thực tế. ... - Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển ...

Hướng dẫn trong Mùa khai thuế: Sử dụng các tùy chọn thỏa …

IR-2023-44, ngày 9 tháng 3 năm 2023 ― Khi thời hạn thuế đang đến gần, IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng họ có thể tránh các khoản tiền phạt do khai thuế trễ hạn và tiền lãi bằng cách nộp tờ khai thuế và bất kỳ khoản thanh toán …

Tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng thế nào? | Thời báo Tài …

Mức vốn tạm ứng, thời điểm tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng do chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu theo đúng quy định và phải được quy định rõ trong hợp đồng. Vốn tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối …

Nghị định 45/2014/NĐ-CP thu tiền sử dụng đất mới nhất

Thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất. 1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất được tính bằng diện tích đất có thu tiền sử dụng ...

Sổ tay Thuế Việt Nam 2022

Cách tính thuế Miễn thuế Hoàn thuế Thuế xuất khẩu Các loại thuế khác đối với hàng nhập khẩu Kiểm tra Thuế thu nhập cá nhân 28 Đối tượng cư trú thuế Năm tính thuế Thu nhập từ tiền lương/ tiền công Thu nhập khác ngoài tiền lương/ tiền công

Phế liệu thu hồi nhập kho – hạch toán như thế nào mới chuẩn

Trường hợp thu hồi phế liệu để tiếp tục sản xuất. Sau khi tính giá trị thu hồi của số phế liệu nhập kho, kế toán định khoản: Nợ TK 152: Nguyên/vật liệu được tính theo giá thu hồi. Có TK 154: Chi phí sản xuất dở dang. Nếu …

Phân tích hoá lý: Các phương pháp tách chiết tinh dầu

Bã ( trích ly bằng dung môi) tách bằng rượu etylic →rượu + tinh dầu →làm lạnh, lọc →cất tách rượu →tinh dầu. Sơ đồ tách chiết tinh dầu bằng phương pháp hấp phụ. Hấp phụ động: chất hấp phụ là than gỗ hoặc than xương, khi …

Thông tư 18/2023/TT-BTC thu nộp tiền phạt bừ trừ số tiền nộp phạt …

Nội dung, hình thức và việc quản lý, sử dụng các chứng từ thu tiền phạt khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ...

QUÁ TRÌNH LỌC TÁCH VẬT LÝ

Khi một quá trình làm sạch có yêu cầu độ tinh khiết cao (COS

Hướng dẫn mới về hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt

Người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt và phải nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc …

Có thể lập biên bản vi phạm hành chính điện tử khi xử phạt vi …

5. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, trừ mức phạt tiền đối với hành vi quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định này. Nguyễn Nhật Vy

Quy trình, thủ tục thu hồi tiền phạm pháp ở nước ngoài | Công …

Quy trình, thủ tục thu hồi tiền phạm pháp của Phan Sào Nam ở Singapore như thế nào? Nếu có căn cứ xác minh chắc chắn bị cáo đã chuyển tiền ra nước ngoài (cụ thể là ngân …

Thông tư 179-VT/QL quản lý thu hồi sử dụng phế liệu kim loại …

2. Tất cả các loại phế liệu kim loại bất kể từ nguồn nào đều là vật tư do Nhà nước thống nhất quản lý. Việc thu hồi, cung ứng và sử dụng phải theo đúng chính …

Sổ tay Thuế Việt Nam 2022

Cách tính thuế Miễn thuế Hoàn thuế Thuế xuất khẩu Các loại thuế khác đối với hàng nhập khẩu Kiểm tra Thuế thu nhập cá nhân 28 Đối tượng cư trú thuế Năm tính thuế Thu …

VAS 14

QUY ĐỊNH CHUNG. 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác, gồm: Các loại doanh thu, thời điểm ghi nhận doanh thu, phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập ...

Công văn 769/TCT-TTKT 2022 thực hiện chống thất thu ngân …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ---------------. Số: 769/TCT-TTKT. V/v thực hiện chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào NSNN. Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022. Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện ...

Thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Bài viết về lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí. Quy định quản lý thuế đối với hộ khoán mới nhất 2023 (24/10); Chủ động đề xuất về miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí trong năm 2024 (24/10); Quy định thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mới nhất (21/10); Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ ...

Thông tư 179/2013/TT-BTC hướng dẫn xóa nợ tiền thuế tiền phạt không thu

Thông tư 179/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TÁCH PHÂN TỬ ACID …

Bên cạnh khả nĕng thu tách acid nucleic từ mẫu bằng hạt nano sắt từ, chất lượng và độ tinh sạch của các phân tử này cǜng là một yếu tố quan trọng cần phải đảm bảo. Các hạt nano sắt từ có thể liên kết không chọn lọc với cả acid nucleic và protein. Do đó, quá trình ...

Các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thu hồi tài …

Các biện pháp cưỡng chế thi hành án bao gồm: Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án; trừ vào thu nhập của người phải thi hành án; kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do ...

Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) theo Thông tư …

Căn cứ tại khoản 2 Điều 21 Thông tư 200/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 7 Thông tư 177/2015/TT-BTC ), kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 138 (phải thu khác) áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như sau: 2.1. Bên Nợ của tài …

Quy định mới về quản lý tiền từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản

Điều 9 Thông tư số 07/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu rõ, Công ty Mua bán nợ Việt Nam thực hiện quản lý tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản loại trừ đã tiếp nhận theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tài chính của Công ty. …

Hướng dẫn cưỡng chế đối với doanh nghiệp nợ thuế trên 90 …

1. Cưỡng chế đối với doanh nghiệp nợ thuế trên 90 ngày. 2. Thu hồi tiền thuế của doanh nghiệp có tiền thuế nợ dưới 90 ngày. 3. Công khai thông tin của doanh nghiệp nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn. 4. Các biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ năm 2023. Ngày 18/8/2023, Tổng ...

Công văn 2374/TCT-CS 2019 về mất hóa đơn gốc

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đ ơ n đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự ...

Hạch toán các khoản tiền thu bồi thường, tiền phạt như thế …

Một số khoản tiền phạt, tiền bồi thường có thể kể đến như: Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở ...

Quyết định 706/QĐ-BCT 2022 thuế chống bán phá giá vật liệu …

THÔNG BÁO. 1. Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời. Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) tạm thời bao gồm que hàn inox …

Công văn 1843/TCT-QLN 2022 triển khai biện pháp thu hồi …

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ---------------. Số: 1843/TCT-QLN. V/v triển khai các biện pháp thu hồi nợ và xử lý nợ. Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022. Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua tổng hợp dữ liệu tiền thuế nợ của Cục Thuế các tỉnh ...

Quyết định 3390/QĐ-BCT 2020 áp dụng thuế chống bán phá …

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép các-bon cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm, hợp kim hoặc không hợp …

1. Phối hợp thu và ủy nhiệm thu, hình thức và chứng từ thu …

Thu NSNN do cơ quan tài chính hoặc cơ quan thu khác quản lý: Quy trình thu NSNN bằng Bảng kê nộp thuế (tại NHTM hoặc KBNN) hoặc các chứng từ rút tiền …

Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt…

Cảng vụ hoặc đại diện cảng vụ hàng không khi thực hiện thu tiền phạt theo điểm c khoản 1 Điều 20 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP phải nộp toàn bộ số tiền đã thu vào Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể …

Khoản trích từ tiền thu hồi qua thanh tra: Không chi phúc lợi …

Theo đó, các khoản được trích gồm: - Các khoản thu ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng không đúng quy định của pháp luật hoặc bị thất thoát do các hành vi vi phạm pháp luật gây ra được thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách Nhà ...

Cách hạch toán thu tiền phạt vi phạm hợp đồng – Xử lý

Tiền phạt vi phạm hợp đồng có tính vào chi phí hợp lý? Thu tiền phạt có phải xuất hoá đơn không? Cách hạch toán tiền phạt vi phạm hợp đồng như nào? Kế …

Hình phạt do trả thiếu thuế ước tính bởi Cá nhân

Để tránh hình phạt, hãy trả các khoản thuế ước tính chính xác của bạn đúng hạn. Tìm hiểu cách tính và nộp thuế ước tính. Bạn có thể tránh được khoản Hình phạt do trả thiếu thuế ước tính bởi Cá nhân nếu: Tờ khai thuế đã nộp của bạn cho thấy bạn nợ dưới ...

Các biện pháp thu hồi nợ thuế và xử lý nợ đọng thuế

Nội dung đề cập tại Công văn 1489/TCT-QLN năm 2023 về triển khai biện pháp thu hồi và xử lý nợ đọng thuế do Tổng cục Thuế ban hành. Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các biện pháp sau: 1. Về phân ...

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế

2. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế. Căn cứ theo Điều 137 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế như sau: - Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế thì …

Hạch toán các khoản tiền thu bồi thường, tiền phạt như thế nào?

Nhận tiền phạt, tiền bồi thường có phải xuất hóa đơn không? Hướng dẫn mới nhất hạch toán các khoản khu bồi thường.