Đồng hoá là gì? A. Tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra

Quá trình này gồm hàng loạt các phản ứng sinh hoá theo 2 hướng: tổng hợp (đồng hoá) và phân giải (dị hoá). + Đồng hoá: là quá trình tổng hợp chất, từ chất đơn giản → chất phức tạp, quá trình này cần năng lượng (thu năng lượng).

Khái niệm hóa tổng hợp và quang khử

Hóa tổng hợp là quá trình cố định CO 2 thành các chất hữu cơ nhờ sử dụng năng lượng sinh ra từ phản ứng oxy hóa các hợp chất vô cơ. Hóa tổng hợp xảy ra ở nhóm vi sinh …

RNA thông tin – Wikipedia tiếng Việt

RNA thông tin. Hình 1: Đặc trưng của phân tử RNA là chỉ có một chuỗi pôlyribônuclêôtit. RNA thông tin là một loại RNA mang bộ ba mã di truyền được tổng hợp trực tiếp từ gen trên DNA trong nhân, ra ngoài vùng nhân làm khuôn dịch mã tổng hợp nên chuỗi pôlypeptit. [1] [2] [3]

Sinh tổng hợp protein

Sinh tổng hợp protein là quá trình tế bào tổng hợp những phân tử protein đặc trưng và cần thiết cho hoạt động sống của mình. Quá trình phiên mã là quá trình tổng hợp những phân tử RNA thông tin dựa trên trình tự khuôn của DNA.Trên khuôn mRNA mới được tạo ra, một phân tử protein sẽ được tạo thành nhờ quá ...

Kế toán tổng hợp là làm gì? Những kỹ năng quan …

Việc làm kế toán tổng hợp là gì? Đây là một vị trí bao hàm phạm vi kiến thức khá rộng. Công việc này sẽ bao gồm các quá trình tổng hợp sổ sách, chứng từ, tài chính, nguồn doanh thu, kiểm soát và chịu …

Quang hợp là gì? Quá trình quang hợp ở thực vật, Ý nghĩa

Định nghĩa về quang hợp. Quang hợp là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản là CO 2 và H 2 O dưới tác dụng của năng lượng ánh sáng mặt trời và sự tham gia của sắc tố diệp lục.. Đây là quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học tích lũy trong các chất hữu cơ ...

Phiên mã – Wikipedia tiếng Việt

Phiên mã. Trong quá trình phiên mã, enzym RNA-pôlymêraza (RNA-pol) đang trượt trên DNA, lấy mạch mã gốc (nét thẳng đen) làm khuôn, tổng hợp nên bản mã phiên (nét xanh) là RNA thông tin (mRNA). Trong sinh học phân tử và di truyền học, phiên mã là quá trình tổng hợp RNA từ mạch khuôn ...

Protein – Wikipedia tiếng Việt

Trong tự nhiên, nhìn chung là có 20 amino acid tham gia tạo nên protein; tuy nhiên, ở một số sinh vật nhất định, mã di truyền của chúng có thể bao gồm selenocysteine và trong một số Cổ khuẩn là pyrrolysine. Ngay sau khi tổng hợp hoặc thậm chí trong quá trình tổng hợp, các nhóm amin ...

Quy trình dữ liệu là gì?

Quy trình của bạn có thể lọc, tổng hợp hoặc xử lý dữ liệu để đáp ứng các yêu cầu phân tích. Phần phụ thuộc Do các thay đổi diễn ra theo tuần tự, một số phần phụ thuộc cụ thể có thể tồn tại, làm giảm tốc độ di chuyển của dữ liệu trong quy trình.

Phản ứng tổng hợp hạt nhân – Wikipedia tiếng Việt

Phản ứng tổng hợp hạt nhân hay phản ứng nhiệt hạch, phản ứng hợp hạch, trong vật lý học, là quá trình giữa 2 hạt nhân trở lên hợp lại với nhau để tạo nên một hạt nhân mới nặng hơn. Cùng với quá trình này là sự phóng thích năng lượng hay hấp thụ năng lượng ...

"tổng hợp" là gì? Nghĩa của từ tổng hợp trong tiếng Việt. Từ …

1. Tổ hợp nhiều yếu tố riêng rẽ để làm thành một chỉnh thể. Tổng hợp các ý kiến phát biểu. Tổng hợp tình hình. 2. Điều chế hợp chất phức tạp từ các chất đơn giản. IIt.1. Được điều chế từ những chất đơn giản. Sợi tổng hợp.

Lập kế hoạch kinh doanh tích hợp – Wikipedia tiếng Việt

Lập kế hoạch kinh doanh tích hợp (IBP) là một quá trình chuyển các kết quả kinh doanh mong muốn thành các yêu cầu tài nguyên và hoạt động, với mục tiêu bao quát là giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận và/hoặc dòng tiền. Các kết quả kinh doanh, trong đó các quy trình IBP tập trung, có thể được thể hiện ...

Cholesterol – Wikipedia tiếng Việt

Cholesterol là một chất béo steroid, ... Cholesterol đóng vai trò trung tâm trong nhiều quá trình sinh ho ... Nó là tiền chất chính để tổng hợp vitamin D, nhiều loại hormone steroid, bao gồm cortisol, cortisone, và aldosterone ở tuyến thượng thận, ...

Khí tổng hợp – Wikipedia tiếng Việt

Khí tổng hợp là một nguồn trung gian tối quan trọng để sản xuất hydro, amonia, methanol, và nhiên liệu hydrocarbon tổng hợp. Khí tổng hợp cũng được sử dụng là chất trung gian trong sản xuất xăng tổng hợp để sử dụng làm nhiên …

Sinh học 10 Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải …

Quá trình tổng hợp. Vi sinh vật có thời gian phân đôi ngắn nên quá trình hấp thu, chuyển hoá, tổng hợp các chất của tế bào diễn ra rất nhanh. Vi sinh vật có khả năng tự tổng …

Arn là gì? Arn được tổng hợp theo nguyên tắc nào? từ mạch …

Quá trình tổng hợp ARN dựa trên những nguyên tắc sau đây: Nguyên tắc khuôn mẫu: quá trình tổng hợp được dựa trên một mạch đơn của gen để làm khuôn mẫu. Nguyên tắc bổ sung: A được liên kết với U; T được liên kết với A; G được liên kết với X và cuối cùng là X ...

Hemoglobin – Wikipedia tiếng Việt

Hemoglobin. (Heterotetramer, ( αβ) 2) Cấu trúc của hemoglobin ở người. Globin subunit α và β lần lượt có màu đỏ và xanh lam, còn các nhóm hem chứa sắt có màu xanh lục. Từ PDB: 1GZX Bản mẫu:Proteopedia. Loại protein. Metalloprotein, chromoprotein, globulin. Chức năng. Vận chuyển oxy.

Dịch mã – Wikipedia tiếng Việt

Tổng quan dịch mã mRNA Sơ đồ cho thấy các bản dịch của mã tổng hợp protein bởi một chú thích. Trong sinh học phân tử và di truyền học, dịch mã là quá trình trong đó ribosome trong tế bào chất hoặc mạng lưới nội chất tổng hợp protein sau quá trình phiên mã từ DNA đến RNA trong nhân.

Tổng hợp Oligonucleotide | Thách thức & Giải pháp

Sản phẩm & giải pháp. Ngành. Dịch vụ & hỗ trợ. Các Sự kiện và Chuyên gia. Giới thiệu. Liên hệ với chúng tôi. Tổng hợp Oligonucleotide là quá trình hóa học trong đó các nucleotide được liên kết đặc biệt để tạo thành sản phẩm của trình tự mong muốn.

Khái niệm hóa tổng hợp và quang khử

Khái niệm hóa tổng hợp và quang khử. Hóa tổng hợp là quá trình cố định CO2 thành các chất hữu cơ nhờ sử dụng năng lượng từ các phản ứng oxi hóa hợp chất vô cơ. Quang khử là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để khử CO2 thành chất hữu cơ …

Nucleosid triphosphat – Wikipedia tiếng Việt

Điều quan trọng cần lưu ý là sự tổng hợp axit nucleic chỉ xảy ra theo hướng 5' đến 3'. Chuyển hóa nucleoside triphosphat. Với tầm quan trọng của chúng trong tế bào, quá trình tổng hợp và phân hủy nucleoside triphosphat được kiểm soát chặt chẽ.

Quá trình tổng hợp và phân giải có mối quan hệ với nhau như …

Xem toàn bộ đề thi. - Quá trình tổng hợp sử dụng năng lượng để tạo nên phân tử phức tạp từ các phân tử đơn giản và tích lũy năng lượng. - Quá trình phân giải phá vỡ các phân phức tạo thành phân tử đon giản để giải phóng năng lượng. → Như …

Sinh học tổng hợp – Wikipedia tiếng Việt

Sinh học tổng hợp. Sinh học tổng hợp ( SynBio: synthetic biology) là một lĩnh vực nghiên cứu về công nghệ sinh học hướng đến việc xác định nguyên lý kỹ thuật để điều khiển DNA trong các sinh vật nhằm thiết kế, tái tạo các bộ phận sinh học, tái thiết các hệ thống ...

DNA – Wikipedia tiếng Việt

Cấu trúc mạch kép DNA giúp hình thành một cơ chế đơn giản cho quá trình nhân đôi DNA. Ở đây, hai mạch đơn tháo xoắn tách rời nhau và mỗi mạch mới bổ sung với mỗi mạch gốc được tổng hợp bằng một loại enzyme gọi là DNA polymerase. Enzyme này …

QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ACID BÉO | HOÁ SINH CTUMP

Quá trình tổng hợp acid béo được diễn ra chủ yếu ở bào tương và được tổng hợp 1 ít ở ty thể, microsom. Hầu hết các tế bào trong cơ thể đều tổng hợp được acid béo nhưng diễn ra mạnh mẽ nhất là ở mô gan, mỡ và niêm mạc ruột.

Quang hợp là gì ? Vai trò, cơ quan thực hiện quang hợp

Lớp 11 - Cánh diều. Quang hợp là gì ? Vai trò, cơ quan thực hiện quang hợp - Sinh học 11 - Tài liệu Chuyên đề Sinh học lớp 11 năm 2021 đầy đủ lý thuyết trọng tâm và các dạng bài tập Sinh học 11 có đáp án giúp bạn ôn tập đạt điểm cao trong bài thi môn Sinh học 11.

Tổng hợp hóa học – Wikipedia tiếng Việt

Tổng hợp hóa học là một sự thực hiện có mục đích của các phản ứng hóa học để có được một hay nhiều sản phẩm. Điều này được thực hiện với nhiều thao tác vật lý và hóa học thường liên quan đến một hoặc nhiều phản ứng. Trong bối cảnh phòng thí nghiệm, điều này thường ngụ ý rằng quá trình ...

Quá trình tổng hợp và phân giải có mối quan hệ với …

Quá trình phân giải phá vỡ các các phân tử phức tạp thành các phân tử đơn giản để giải phóng năng lượng. Như vậy, trong tế bào, tổng hợp và phân giải các chất …

Tổng hợp Protein (Bản dịch)- Định nghĩa, Các bước, Địa điểm, …

Máy tổng hợp protein. Dịch Ribosome (3D) Tổng hợp protein, một quá trình quan trọng của tế bào, liên quan đến việc giải mã thông tin di truyền để tạo ra protein. Quá trình phức tạp này đòi hỏi một bộ thành phần chuyên …

Lục lạp – Wikipedia tiếng Việt

Chức năng quan trọng nhất của apicoplast là sản xuất isopentenyl pyrophosphate (một chất trung gian và cũng là sản phẩm trong quá trình mevalonate hóa, tham gia tổng hợp nên terpene và terpenoid—một nhóm gồm khoảng 30.000 hoạt chất sinh học)—thực tế cho biết Apicomplexa chết đi khi có ...

Quang hợp là gì? Ý nghĩa và vai trò của quang hợp

Quang hợp ở thực vật là quá trình chất diệp lục có trong lá cây hấp thụ ánh sáng mặt trời để tổng hợp carbohydrat, giải phóng khí oxi và nước. Phương trình tổng quát của quang hợp là: CO2 + H2O + Năng lượng ánh sáng -> (CH2O) + O2. Còn một số loài vi khuẩn thì dùng một ...

Protein là gì ? Cấu trúc, chức năng, quá trình tổng hợp Protein

Có 4 dạng cấu trúc không gian của Prôtêin là: + Bậc 1: trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi axit amin. + Bậc 2: là chuỗi axit amin tạo các vòng xoắn lò xo đều đặn. + Bậc 3: hình dạng không gian 3 chiều do cấu trúc bậc 2 cuộn xếp …

Đoạn mồi – Wikipedia tiếng Việt

Sau đó chu trình lại lặp lại cho mỗi nucleotide trong primer. Đây là một quá trình miêu tả đơn giản, quá trình thực tế là khá phức tạp, vì vậy, hầu hết các phòng thí nghiệm không tự tổng hợp được primer, nhưng có thể đặt chúng bởi các công ty làm về lĩnh vực này ...

Cách thức trình bày đoạn văn: Diễn dịch

Đoạn tổng – phân – hợp là đoạn văn phối hợp diễn dịch với qui nạp. Câu mở đầu đoạn nêu ý khái quát bậc một, các câu tiếp theo triển khai cụ thể ý khái quát. ... Hoa muốn thơm phải qua đông lạnh. …

Di truyền học – Wikipedia tiếng Việt

Quá trình này khởi đầu với việc tổng hợp một phân tử mRNA với trình tự tương ứng trình tự DNA của gen giai đoạn này gọi là phiên mã. Phân tử mRNA sau đó lại được sử dụng như một khuôn để tạo thành trình tự amino acid tương ứng thông qua một quá trình gọi là ...